Dotace ze Strukturálních fondů Evropské unie

Dotace z fondů EU jsou populárním zdrojem financování projektů. V současnosti, kdy se svět snaží vypořádat s finanční krizí, se podnikatelé snaží ještě více získat dotace . Není to ale jednoduchý proces a spousta žádostí neprojde právě kvůli nepatrným chybám.

Naše společnost nabízí profesionální poradenské služby v této oblasti a je schopna vést celý projekt od začátku až do konce a zajistit podnikateli veškerý servis.


Kroky při získávání a obdržení dotací:

- analýza příležitostí Vašeho záměru
- nalezení vhodného dotačního instrumentu
- stanovení strategie profinancování projektu
- zpracování a příprava projektu
- příprava projektové žádosti
- kompletace příloh projektové žádosti a jejich validace
- organizace zadávacích řízení u zakázek
- spolufinancovaných z prostředků EU
- poradenství při uzavření smlouvy na získání dotace
- administrace schváleného projektu
- příprava průběžných zpráv
- zpracování závěrečné zprávy
- žádosti o změnu podmínek
- přípravu žádostí o platbu
- zpracování monitorovacích zpráv
- kontrola monitorovacích ukazatelů
- kontrola plnění harmonogramu (etap) projektu
- supervize plnění povinností daných podmínkami dotace

 
Created by Trilogic