Příprava a realizace komunikačních a business strategií

Úspěch společnosti na trhu je dán nejen kvalitou nabízených služeb a produktů, ale také díky dobré komunikační strategii s přesným zacílením na současné i potenciální zákazníky společnosti.

Nabízíme klientům vytvoření nejvhodnější marketingové komunikace s ohledem na jejich potřeby, cíle a možnosti. Naše komunikační a marketingové strategie mohou mít podobu konkrétních služeb a produktů, cílené podpory značky nebo komunikaci společnosti jako celku.

puntik  vedení brainstormingu

puntik  stanovení cílů a příprava strategického konceptu

puntik  komplexní realizace prováděcího plánu

puntik  eventmarketing

puntik  společenské a sportovní akce

puntik  tiskové konference

puntik  redakční a editorské služby

puntik  komplexní zpracování tištěných i internetových medií

puntik  redakční zpracování a úprava vašich textů

 
Created by Trilogic