puntik  Komunikační strategie

- vytvoření krátko či dlouhodobé strategie
- komunikace s vybranými médii
- krizová komunikace

puntik  Tiskové konference

puntik  Společenské a sportovní akce

puntik  Lobbying

 
Created by Trilogic